Szimultán SE - Szimultán Sakkegyesület

Tartalomhoz ugrás

Szimultán SE

Tagdíjak
A Szimultán SE tagdíjrendszere


Kellően indokolt szociális okok esetén a vezetőség tartós vagy átmeneti tagdíj-kedvezmény adhat.

Az „A-jogfenntartó” kategóriába azok tartoznak, akik tartós külföldi tartózkodás vagy hasonló ok miatt a sportkör életében egyáltalán nem vesznek részt, de egyesületi tagságukat folyamatosan fent kívánják tartani.

A „B-normál” kategóriába azok tartoznak, akik a sportkör életében (csapatbajnoki mérkőzéseken, klubnapokon) rendszeresen részt vesznek.

A „C-kiemelt” kategóriába azok tartoznak, akik a csapatbajnoki mérkőzéseken felül a klubnapokon tartott nagycsoportos edzéseken is részt vesznek.

B) vagy C) kategóriájú tagdíj fizetése setén a tagnak járó szolgáltatások:
– Külön térítés nélkül részt vehet a klubnapokon.
– Külön térítés nélkül részt vehet budapesti csapatbajnoki mérkőzéseken. Vidéki csapatverseny esetén a sportkör fizeti az utazási és szállásköltségeit.*
– A sportoló egyéni versenyzésének költségeit alapvetően maga a sportoló fizeti. (Meghatározott eredményhez kötve, elnökségi határozat alapján a sportkör átvállalhat egyes költségeket.)
– Részesül a minden tagnak járó, általános sportköri kedvezményekben.
– Kisebb versenyzési és egyéb sportköri támogatásokban részesülhet.

A „C-kiemelt” tagdíj fizetése esetén a tagnak járó „kiemelt” szolgáltatások (az előző felsoroláson túlmenően):
– Külön térítés nélkül részt vehet a nagycsoportos edzéseken.
– A minden tagnak járó kedvezményeken felül jelentősebb egyéni versenyzési támogatásban is részesülhet. (A sportoló egyéni versenyzésének költségeit lehetőségei szerint (meghatározott eredményhez kötve, elnökségi határozat alapján kötelezően) a sportkör fizeti, ezen felül maga a sportoló).

A közgyűlés által egy év időtartamra meghatározásra kerülő tagdíj mértéke mindig a tárgyév szeptember 1-jétől következő év augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.


A tagoknak minden periódus elején jelezniük kell, hogy melyik jelű (típusú) tagdíjat választják. A jelzés elmulasztása esetén az előző periódusban érvényes tagdíjak és a hozzájuk tartozó szolgáltatások érvényesek. Az új tagoknak ellenkező jelzés hiányában a „C” jelű tagdíjat kell fizetniük.

A tagdíjak,  nevezési díjak befizetését az alábbi számlaszámra szíveskedjetek befizetni:

Szimultán Sakkegyesület
K&H Bank *** 10400401-50526880-68861005

A közleménybe szíveskedjetek beírni a gyermek nevét, a befizetett hónap(ok) vagy verseny nevét!
email: info@hunsakk.hu *** tel: 70/38 06 882
Vissza a tartalomhoz